Разкрити седалки (2004)

При реконструкция на бившето кино „Хр. Ботев” през 2004 г., в сутерена на сградата е открит фрагмент от седалките на Античния стадион. Днес в сградата са експонирани пет реда седалки, стълбищна пътека, сектор от пистата и отводнителния канал на пистата пред мраморните ортостати на първия ред.

Седалките са изработени от монолитни мраморни блокове, а челата им са украсени с пластична декорация – стилизирани лъвски лапи, аналогично на разкритите седалки на пл. ”Джумая”. Според археолозите за тази част на стадиона е използван терасираният, естествен наклон на хълма. Оформени са хоризонтални повърхности чрез запълване с пръст и хоризонтални зидове, върху които чрез стъпаловидно застъпване са наредени мраморните седалки.

Запазени и експонирани седалки в сутерена на сградата / Д. Георгиева