Състояние на стадиона (2009)

Проектът на арх. Л. Велчева за експониране на разкритата част от Античния стадион, изпълнен през 1977, е първият професионален опит за опазване и представяне на разкритите археологически ценности, но в началото на XXI век концепцията му е вече твърде остаряла.

През последните години нараства и драматичното противоречие между високата културна стойност на стадиона и неговото плачевно състояние. Подземното археологическо пространство на пл. „Джумая”, където уникално се срещат античната улица-коридор, градежът на стадиона, пилоните на акведукта и крепостната стена на Филипопол, е напълно занемарено (впрочем то е печално известно като „Дупката”). Разкритата археологическа субстанция деградира. Тежките и амортизирани бетонови рамки закриват археологията за публиката, а над 200-метровата структура на стадиона под Главната улица остава неизвестна за хората. Кафето и терасата са затворени и превърнати в интернет клуб без връзка със стадиона.

Всичко това създава остър проблем за съдбата на градската археология. Големият културен ресурс на Античния стадион остава силно компрометиран, парадоксално неизползван, без принос за културния туризъм и в по-голямата си част неизвестен.