03.09.2010

Фотограметричното заснемане на Античния стадион приключи. То се реализира от експерти от Национален институт по недвижимо културно наследство (НИНКН).

Данните от фотограметрията дават по детайлен поглед върху структурата и сложността на археологията на древния стадион и са изключително ценна основа за изготвянето на работния проект за опазване, рехабилитация и градско обновяване на Античния стадион - потвърдиха от колектива, ангажиран с изработването му.

Всички Новини | Всички Събития | Всички Обучение | RSS