27.10.2010

"Днес е много емоционален ден за мен, защото приключи изработването на работния проект по възстановяване на Античния стадион в Пловдив."

"Днес е много емоционален ден за мен, защото приключи изработването на работния проект по възстановяване на Античния стадион в Пловдив. Това което обикновено спъва проектите, е документалното изпълнение, което вече остана зад нас". Това заяви областният управител на Пловдив инж. Иван Тотев по време на презентацията на работния инвестиционен проект, изработен от дружество „Плиска консултинг – Архика”.

Работният проект предвижда максимално цялостно разкриване на това, което стои потиснато под бетоновите парапети, обяви арх. Румяна Пройкова. За целта напълно да бъдат изрязани бетонните парапети, които досега скриваха гледката за пешеходците по главната улица на Пловдив, като ще бъдат монтирани прозрачни прегради. Предвижда се изграждането на презентационен център, до който ще водят стълба и асансьор за хора в неравностойно положение.

Предвижда се още пълно отваряне от северната страна със създаването на наклонено озеленено пространство, като по този начин ще може да се наблюдава цялото величие на крепостната стена. На юг от крепостната стена и в цялата западна зона също ще се направят зелени площи.

Всички Новини | Всички Събития | Всички Обучение | RSS