20.04.2011

Областният управител на Пловдив инж. Иван Тотев и Иван Гушков – управител на Дружество по Закона за задълженията и договорите Консорциум „Археология и реставрация” – град Пловдив, подписаха договора за извършване на строително-монтажни и консервационни работи по ревитализация на Античния стадион.

Крайната стойност на договора е 711 708.88 лева, а срокът на изпълнение е до 15-ти декември 2011 година.

Строително-монтажните дейности включват укрепване и предпазване на археологията, демонтаж на стоманобетонните парапети, колони и др, довършителни строителни работи, дейности по благоустройство. В частта, касаеща консервационните работи, са включени дейности по мраморната амфитеатрална структура – седалки, ортостати, стълби и др.

Дружество по Закона за задълженията и договорите Консорциум „Археология и реставрация” беше класирано на първо място при проведен открит конкурс за избор на изпълнител през месец март 2011 г.

Това е най-голямата възлагателна поръчка в рамките на проекта „Античният стадион на Филипопол – опазване, рехабилитация и градско обновяване”, който се рализира от Областна администрация – Пловдив и се финансира от Европейския финансов механизъм, уточни областният управител инж. Иван Тотев. Той още веднъж подчерта, че реализирането на този проект ще промени изцяло визията на централната част на Пловдив и ще допринесе за популяризирането на града ни като културен център и атрактивна туристическа дестинация.

Всички Новини | Всички Събития | Всички Обучение | RSS