09.05.2011

Областният управител на Пловдив инж. Иван Тотев ще постави утре (10.05.2011 г., вторник) в 11.00 часа началото на строително-монтажните и консервационните дейности по проекта за реконструкцията на Античния стадион.

Общата стойност на този етап от проекта „Античният стадион на Филипопол – опазване, рехабилитация и градско обновяване” е 711 708.88 лева с ДДС, а срокът е до 15-ти декември 2011 година.

Изпълнението на тези дейности ще бъде извършено от ДЗЗД Консорциум „Археология и реставрация”, което бе класирано на първо място при проведен открит конкурс за избор на изпълнител през месец март т.г.

Проектът за възстановяването на античния стадион се реализира от Областна администрация – Пловдив, с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Всички Новини | Всички Събития | Всички Обучение | RSS