03.06.2011

Днес, 03.06.2011 г., беше представена графичната концепция на проекта за създаване на тематичен двуезичен (български и английски език) уебсайт за Античния стадион на Филипопол, който ще бъде придружен с промоционален компакт диск. 

Днес, 03.06.2011 г., в сградата на областна администрация Пловдив, във връзка с изпълнение на сключен договор между Областна администрация Пловдив и фирма “Цвят и пиксел” ООД, на работна среща бе представен концептуалният дизайн на уебсайт за Античния стадион на Филипопол.

До 20 работни дни ще бъде разработен интерфейсът и системата за управление на уебсайта.

Представа за дизайна може да добиете от приложените изображения.

Всички Новини | Всички Събития | Всички Обучение | RSS