Пилони – централен вход

На пл. Каменица в Пловдив е разкрит главният, южен вход на Античния стадион. Входът е оформен от зидани пилони с мраморни релефи, които днес могат да се видят в Регионалния археологически музей в Пловдив. Изобразени са бюстове на Хермес (херми) с поставени над тях наградни вази с палмови клончета, а до тях – лъвската кожа, боздугана и колчана със стрели на Херакъл.

При археологически разкопки на мястото на днешния пл. Каменица в Пловдив са открити основите от Пропилеите - главния вход на Античния стадион на Филипопол. Вероятно това са четири или шест стълба - пилони, поддържащи арки в посока север - юг.

Централният вход на стадиона е оформен от зидани стълбове, облицовани с мраморни пиластри с пластична украса. Върху пиластрите са изобразени херми с поставени над тях наградни вази с палмови клонки, а до тях – атрибутите на Херакъл – лъвска кожа, боздуган и колчан със стрели. Оригиналните релефи, които са украсявали пилоните, днес могат да се видят в Регионалния Археологически Музей - Пловдив. Заради изображенията се смята, че част от игрите, провеждани на стадиона, са били в чест на Херакъл и Хермес.

Всички мраморни блокове от архитектурните детайли при входа и ортостатите (каменен блок, оформящ цокъл) на първия ред на стадиона са свързани помежду си чрез железни скоби, споени с олово. Пред входа е разкрита настилка от гранитни блокове в шестоъгълна форма с размери 0,70х0,70м по диагонал.