Фрагмент от седалки - североизток

В сутерена на сграда през 2006 е открита част от Античния стадион. Фрагментът представлява шест реда мраморни седалки, стълбищна пътека и сектор от пистата на стадиона. Древният строител е създал оригинална конструкция от стени и сводове, която оформя наклона. На изток е разкрита цистерна за вода – част от водоразпределителната система на античния град.

При строителството на сградата при бившия „Търговски дом” (2006 г.) са открити руини на част от Античния стадион на Филипопол.

При последната реконструкция в сутерена на сградата (бивш "Търговски дом", по-късно "Нармаг") през 2006 г. са запазени и експонирани шест реда седалки (част от кавеята), както и част от конструкцията, чрез която е постигнат наклона на редовете със зрителните места. Наличието й дава основание да се предполага, че източната страна на стадиона е била построена върху предварително изградена конструкция от конусовидни сводове, аналогична на тази на Одеона. Това е похват, характерен за римската архитектура.

Експонирани са още тухлени зидове от по-късни периоди, квадрова зидария и керамичен под.