Седалки - сфендона

Сфендоната е дъговидната част на стадиона с 14 реда мраморни седалки за зрителите, разделени на сектори от стъпаловидни пътеки, достигащи до пистата. Засводеният вход под седалките води към подземен проход - улица. Над входа е изградена ложа.

Стадионът е построен в началото на ІІ в. при император Адриан.

Северната част завършва с полукръгла форма, наречена сфендона. Седалките са разположени в 14 реда, пресечени от стълбища, повдигнати на подиум с височина 1,80 м. Пистата е трислойна, с хоросанова замазка. Заобиколена е от седалките от западната, северната и източната си страна. В южната част на стадиона, при входа, е имало тържествен вход - портал, през който са преминавали състезателите.

Друг коридор – засводена улица – е открит в северната част на стадиона, под сфендоната. Подът на тази улица е с настилка от сиенитени плочи, които покриват зидан канал.