Крепостна стена

Крепостната стена е точно датирана по открит строителен надпис – 172 г. (при император Марк Аврелий). Изградена е с квадрова зидария от блокове, скрепени с железни скоби. Пострадала от готското нашествие през 251 г., тя продължава да функционира; през ІІІ и ІV в. са извършени ремонти в градежа й.

След завземането на града през 342 г. пр. Хр. Филип ll предприема построяването на здрави крепостни стени. Първите от тях са построени по метода на така наречения „циклопски градеж” – от сиенитни блокове без спойка. Връзката на жителите на Филипопол с река Марица е ставала чрез трудно забележими стъпала, изсечени в стръмната скала на Небет тепе. 

В непосредствена близост до сфендоната на Античния стадион може да се види фрагмент от крепостна стена.