Пилони на акведукт

Експонирани са пилони на един от двата акведукта на Филипопол (с дължина 25 км), който е пренасял чиста питейна вода от Родопите. Оттук водата се разпределяла в античния град по зидани, глинени и оловни водопроводи.

Филипопол е бил добре водоснабден чрез два акведукта и едно водопреносно съоръжение от глинени тръби. Експонираните руини са на единия от тях, чиято дължина е била около 6 километра. Размерите на основите му са варирали от 2,16 до 4,55 метра дължина и от 2 до 3,5 метра ширина. Пренасял е вода от Бунарджика към Сахат тепе и Небет тепе. Двата акведукта са пренасяли общо около 43 000 м3 вода, което е удовлетворявало нуждите на жителите на града.