Зидани водопроводи и канали

Зиданите канали и водопроводи са били част от водопроводната система на античния град. 

Покритата улица преминава от пистата под сфендоната към крепостната стена. Тя е изградена едновременно със строежа на стената през 172 г. сл. Хр. при император Марк Аврелий. Има основно отводнителни функции. Под нейното ниво по цялото й протежение е изграден зидан канал. Наклонът на покритата улица е към пистата. От двете страни на свода на подхода към покритата улица са открити отводнителни шахти, които отвеждат водата в основния канал. От двете страни на покритата улица на по-високо ниво е открита система от зидани канали, пресичащи се под различен ъгъл.